Sunday, October 14, 2012

ANO ANG?

ANO ANG?: """ Ang Untouchables '(2012) sa pamamagitan ng Shane Ross & Nick Webb kumikinang ng liwanag sa madilim na sulok ng Opisyal Ireland upang ipakita na ang mapanirang kultura ng cronyism na afflicts kaya magkano ng Irish buhay pa rin ang buhay at kicking. Ross at Webb siyasatin ang mga workings ng lobbyists; "hukuman appointment"; firm na batas at marami pang iba sa isang kagulat-gulat na sakdal ng modernong Ireland. "?"

'via Blog this'

No comments:

 
camping travel destination outdoor private jets golf city travel hotels budget travel cruising travel